El 14 de maig de 2020 es va constituir la Comissió de Plagi i Honestedat Acadèmica de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia.

Aquesta Comissió va redactar la Guia sobre Plagi i Honestedat Acadèmica, que posteriorment va ser aprovada per la Comissió d'Estudis de la FIF el 22 de maig de 2020 i per la Comissió d’Ordenació Acadèmica de la Universitat de Lleida de 2 de juny de 2020.

Podeu consultar la Guia de Plagi i Honestedat Acadèmica clicant en aquest enllaç.