Descarregar Pdf

La Universitat té com a missió formar professionals qualificats, d’acord a les necessitats d’una societat cada cop millor formada i que demanda més serveis i sobretot de millor qualitat i culturalment sensibles, on l’augment de l’esperança de vida i l’increment de les malalties cròniques associades amb un estil de vida inadequat, fan de l’atenció sanitària un procés complex i on és indispensable un abordatge des d’una perspectiva integral i multidisciplinar.

El Grau en Fisioteràpia i Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) permet cursar de manera simultània els estudis del  que són impartits a la Universitat de Lleida per la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia i l’INEFC-Lleida respectivament. Pel seu disseny, té l’avantatge d’oferir dos titulacions oficials independents, compatibles en els seus estudis, on l’alumne podrà adquirir els coneixements i competències de dos especialitats íntimament relacionades a l’àmbit laboral

El Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia ambdues titulacions  de l'àmbit de la salut, s'imparteixen actualment a la Facultat, amb una demanda que supera àmpliament l'oferta de places, motiu pel qual s'imparteix aquesta doble titulació, la qual creiem que dóna resposta a l'elevada demanda d'estudiants per cursar aquests ensenyaments.

El Grau en Nutrició Humana i Dietètica i el Grau en Fisioteràpia s'imparteix al campus de la Unitat d'Igualada de la UdL. Els professionals amb aquesta formació podran treballar en diferents àmbis específics; però també s demani un professional que ha de tenir els coneixements conjunts d'ambdós professions.

   Darrera modificació: