Curs d'iniciació en primers auxilis i suport vital bàsic (SVB) al Campus d'Igualada

Descarregar Pdf

Atenent a les propostes de millora dels estudiants del Doble Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Fisioteràpia, s’ha impartit el Curs d’iniciació en primers auxilis i suport vital bàsic (SVB) a les instal·lacions del 4dHealth d'Igualada.

En el curs els alumnes han pogut treballar en grup reduït i de manera personalitzada.

En un primer bloc teòric, s'han treballat aspectes relacionats amb el control i maneig de les hemorràgies i obstrucció de la via aèria per cos estrany, també s’ha treballat l’algoritme d’actuació del Consell Català de Ressuscitació i l’European Resuscitation Council sobre el suport vital bàsic amb i sense ús d’un desfibril·lador extern.

Posteriorment s’ha realitzat una part pràctica utilitzant simuladors, on els alumnes han pogut posar en pràctica tota la part teòrica, mitjançant la simulació de casos clínics on aplicar l’algoritme treballat. També han pogut rebre un resultat en percentatge sobre l’efectivitat de les maniobres que han realitzat sobre el simulador.