Consell de l'estudiantat

Consell de l'Estudiantat de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia:

consell estudiantat UdL

Adreça: Carrer de Montserrat Roig, 2, 25198 Lleida

Despatx: 1.05

Telèfon: 973 70 2277

Adreça electrònica: fif@estudiantat.udl.cat

Instagram: @inferfisio

Facebook: Consell Estudiants Facultat Infermeria-Fisioteràpia  

Coordinadores: Marina Solé i Mariona Carré