Història de la Facultat

La Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de Lleida compta amb una llarga tradició en la formació de professionals de la salut, infermers i fisioterapeutes.

En els seus inicis depenia, acadèmicament, de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Per la Llei 34 de 1991, de 30 de desembre, de creació de la Universitat de Lleida (DOGC del 15 de gener de 1992), l’Escola Universitària d’Infermeria passa a formar part, com a centre, de l’estructura de la UdL.

L'Ordre IUE/608/2010, de 20 de desembre, per la qual es modifica l'Escola Universitària d'Infermeria, que es transforma en Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia.

Actualment la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la UdL consta de 7 titulacions, dos graus (Infermeria, Fisioteràpia), tres dobles graus (CAFE-Fisioteràpia, Infermeria-Fisioteràpia i Nutrició humana i Dietètica i Fisioteràpia) i dos màsters oficials (Recerca en Salut i Educació per a la Salut).

Aquest creixement en l'oferta de titulacions ha vingut acompanyat d'un augment en la presència d'estudiants en els dos campus (Lleida i Igualada), arribant actualment als casi 700 alumnes entre els alumnes de màsters, graus i dobles graus.