Jornada d'acollida del curs 2018-19 alumnes de primer curs de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Descarregar Pdf

Jornades d’Acollida: els/les alumnes de nou ingrés als graus de la UdL tenen, durant la setmana anterior a l’inici de cada curs, un primer contacte amb la que serà la seva universitat. Aquesta acollida consisteix bàsicament en explicar l'organització dels estudis i els centres, donar a conèixer els principals serveis i eines que podran fer servir i ensenyar-los els espais pels que s’hauran de moure. 

 

Programa de la Jornada d'acollida del curs 2018-19 alumnes Lleida

Programa de la Jornada d'acollida del curs 2018-19 alumnes Igualada

Programa de la Jornada d'acollida INEF del curs 2018-19 alumnes doble titulació CAFE+Fisioteràpia