Publicada la relació de sol·licituds de trasllat d'expedient i canvi de Campus de la FIF

Descarregar Pdf

El 3 de juliol de 2020 es va publicar la Correcció d'errades de la RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2020, per la qual es fa pública la relació de sol·licituds de trasllat d'expedient i canvi de Campus de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia prioritzades segons els Criteris per a l'Acceptació de Trasllats d'Expedient Acadèmic a la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la UdL (aprovats per la Comissió d'Estudis en data 20 de setembre de 2019 i pel Consell de Govern de la UdL en data 23 d'octubre de 2019). Curs 2020-21.

En total hi havia 6 places per al Grau en Infermeria a Lleida i 5 per al Campus Igualada-UdL. Les places de trasllat al Campus Lleida han estat totes adjudicades a alumnes de la FIF que volien canviar de campus, mentre que pel que fa al trasllat al Campus d'Igualada n'han quedat 4 de vacants que podrien ser cobertes per les sol·licituds de trasllat nacionals o internacionals.

Per al Grau en Fisioteràpia no hi havia places.