Un Reial Decret reconeix com a àrees de coneixement Infermeria i Fisioteràpia

Descarregar Pdf
El passat 29 de setembre de 2021 el BOE va publicar el RD 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat.
 
L'esmentat Reial Decret reconeix a l'Annex 1 les àrees de coneixement d'Infermeria i Fisioteràpia.
 
Podeu consultar el text a l'enllaç.