Entitats

Les pràctiques acadèmiques externes poden acollir-se a una de les dos modalitats següents:

  1. a) Pràctiques curriculars:
  • són activitats acadèmiques integrades en el Pla d’estudis de la titulació com a una assignatura més,
  • la durada en hores es troba definida en cada Pla d’estudis,
  • el període de realització ve condicionat pel calendari acadèmic i la planificació de l’assignatura,
  • habitualment no comporten cap aportació econòmica, tot i que resta oberta la possibilitat d’assignar una contraprestació per raons de transport, o altres.
  1. b) Pràctiques extracurriculars:
  • són igualment activitats acadèmiques tot i que l’estudiantat les realitza amb caràcter voluntari,
  • la durada preferentment no ha de superar les 750 hores per curs acadèmic,
  • el període de realització resta obert a l’acord entre la temporalitat de l’Oferta i la disponibilitat de l’estudiantat,
  • la normativa de la UdL requereix que l’estudiant de Grau tingui superat el 50% dels crèdits de la seva titulació en el moment d’iniciar-les.

 

Més informació