Responsables de pràctiques

Grau en Infermeria Joan Blanco joan.blanco@dif.udl.cat
Grau en Fisioteràpia  Carme Campoy  carme.campoy@dif.udl.cat
Francesc Rubí (4t curs) frubi@dif.udl.cat
Doble titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioteràpia Carme Campoy  carme.campoy@dif.udl.cat 
Francesc Rubí (4t curs) frubi@dif.udl.cat
Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia (doble grau) Carme Campoy (Fisioteràpia) carme.campoy@dif.udl.cat
Francesc Rubí (4t curs) frubi@dif.udl.cat
Joan Blanco (Infermeria) joan.blanco@dif.udl.cat
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia (doble grau) M. Puy Rubio (NHiD)    puy.rubio@medicina.udl.cat
Teresa Hernández (NHiD) teresa.hernandez@tecal.udl.cat
Cristina Bravo (Fisioteràpia) cbravo@dif.udl.cat