Ir al contenido principal de la página

Nuevo recurso Tabs

Laboratorio Echevarne

Cerca Graduat/ada en Infermeria per a realitzar extraccions en la nostra delegació de Lleida per cobrir una baixa de maternitat.

Horari de dilluns a divendres de 07:30h-12:30h i dissabtes alterns de 08:00h-12:30h.

Experiència mínima de 6 mesos.

Valorable coneixements en Port a Cath, PICC. 

Funcions:

- Comprovació de correspondència entre la sol·licitud/petició i la identitat del pacient.

- Asseguració de preparació prèvia del/la pacient.

- Identificació de mostres i/o contenidors.

- Realització de presa d'espècimens a els/as pacients seguint amb el Manual de Fase Preanalítica i llistat de proves.

- Registre d'inicials, dia i hora de realització de la mostra.

- Eliminació de residus segons legislació vigent.

- Informació i documentació de les incidències i no conformitats detectades en la fase preanalítica.

- Preparació i enviament/transporti de mostres.

- Compliment amb el sistema de gestió i procediments establerts en el laboratori.

- Compliment amb les disposicions legals i reglamentàries incloent les de qualitat, seguretat i prevenció, llei de protecció de dades i confidencialitat.

Enviar currículum a seleccion@laboratorioechevarne.com

   Última modificación:

Residència Vell d'Or

Residència de la geriàtrica d'Alpicat cerca Graduat/ada en Infermeria.

Jornada de 30 hores setmanals, matins, de dilluns a divendres.

Contracte indefinit i retribució negociable.

Tasques:

- Valoració del resident a l'ingrés i elaborar PIAI, preparar i fer el seguiment de la medicació i dels tractaments prescrits pel professional mèdic, control de CCEE, cures, etc.

Telefonar al 629 707347.

   Última modificación:

Residència Mirador del Segrià

Residència de Rosselló cerca Graduat/ada en Infermeria.

Les tasques a realitzar seran les següents:

 • Realitzar la valoració del resident a l'ingrés i elaborar el model d'atenció centrada en la persona segons les seves necessitats.
 • Preparar, distribuir, administrar i fer el seguiment de la medicació i dels tractaments prescrits pel professional mèdic. En cas de presentar-se una alteració de l'estat de salut d'un usuari/a en absència del metge, pendra les mesures adreçades a garantir una adequada atenció sanitària.
 • Participar i intervenir en les reunions mensuals de l'equip interdisciplinari.
 • Elaborar, revisar i avaluar periòdiacament els protocols assistencials propis de l'àmbit d'infermeria.
 • Fer el control i seguiment de les sortides de les persones de visita mèdica (consultes externes i hospital) en coordinació amb la resta de l'equip.

Conctracte: indefinit. Jornada sencera. Data d'inici: setembre de 2023.

Es valorarà l'experiència en geriatria.

Interessats enviar currículum a direcciomiradorsegria@gmail.com

   Última modificación:

Residència ICAD

Residència de Torre-serona cerca 1 Grdauat/ada en Infermeria.

Incorporació: setembre de 2023.

Contracte indefinit.

Jornada completa: De 8h a 14h i de 15h a 20h. La primera setmana dilluns, dimecres, dissabtes i diumenges; la segona setmana: dimarts, dijous i divendres.

Sou: 2.100 € bruts mensuals. 

Enviar currículum a direccio@icad.cat

   Última modificación:

Patronat Municipal Assistencial de La Residencia d'Avis de Juneda

Residència de la geriàtrica de Juneda cerca Graduat/ada en Infermeria.

Incorporació immediata.

Contracte indefinit.

Dos possibilitats d'horari:

Opció 1: de dilluns a divendres, una setmana de 8 a 14 hores i l'altra setmana de 15 a 21 hores, i un cap de setmana al mes de 8 a 14 hores i de 17 a 21 hores.

Opció 2: 11 hores entre setmana de 8 a 14 hores i de 15 a 21 hores i 10 hores el cap de setmana i festius, de 8 a 14 hores i de 17 a i 21 hores.

Salari: 32.400 € bruts anual més plus de festius.

Cal experiència prèvia.

Es valorarà tenir carnet de conduir i coneixements d'APP Resiplus.

Enviar currículum a 649 601614.

   Última modificación:

Amazon

Cerca Graduat/ada en Infermeria, especialista en Medicina del Treball, per al seu centre a Girona.

Requisits:

 • Al menys dos anys d'experiència com a infermer/a del treball.
 • Fortes habilitats de comunicació, lideratge, treball en equip, anàlisi, judicis i orientació al client.
 • Disponibilitat per donar suport als diferents Centres Fulfillment, i de viatjar periòdicament a nivell regional.

Es valorarà:

 • Coneixement acreditat en Seguretat i Salut Laboral i en entorn industrial i logístic.
 • Coneixement sobre procediments a nivell local de Seguretat i Salut Laboral i aspectes legals.
 • Experiència liderant i desenvolupant.
 • Anglès fluid.

Més informació i presentació de la sol·licitud

   Última modificación:

Llar de Sant Josep

Residència pública de gent gran de Lleida cerca Graduat/ada en Infermeria per cobrir una baixa de llarga durada.

Torn de matí: de 7.30 a 14.45 hores, més un cap de setmana al mes i algun festiu per cartellera.

Treball en equp i bon ambient.

Salari: Laboral B de la Generalitat de Catalunya. VI Conveni únic del personal laboral.

Enviar currículum a rgg.santjosep.dretssocials@gencat.cat o portar-lo a Carrer de la Mercè, 10-12, 25003 Lleida.

   Última modificación:

Rehavital, SL

Empresa de serveis sociosanitaris cerca 2 Graduats/ades en Fisioteràpia per treballar en residències de la tercera edat a la zona de la Ribera (Navarra).

Amb coneixements d'ofimàtica, carnet de conduir i cotxe.

Jornada laboral de dilluns a divendres, matí i tarda. No es treballa els festius.

Salari: 1500 € bruts/mes (14 pagues) a més de locomoció.

Enviar currículum a info@rehavital.es

   Última modificación:

Centre Mèdic Bellpuig

Cerca 1 Graduat/ada en Fisioteràpia per formar part de l'equip professional del Centre.

Durà a terme tasques pròpies de fisioteràpia tant per visites privades com per mútues.

Horari de tarda: 25 h/ setmana aproximadament.

Incorporació immediata.

Enviar el currículum a clinicadavidpallas@gmail.com

   Última modificación:

Residència Vell d'Or

Residència de la geriàtrica d'Alpicat cerca Graduat/ada en Fisioteràpia.

Jornada de 20 hores setmanals, matins, de dilluns a divendres.

Contracte indefinit i retribució negociable.

Realitzarà tasques pròpies de fisioteràpia en l'àmbit geriàtric en le stècnqiues grupals i tractaments individuals.

Telefonar al 629 707347.

   Última modificación:

Residència La Sabina

Residència de la tercera edat d'Albelda cerca Graduat/ada en Fisioteràpia per cobrir una excedència.

 

Jornada de 15 hores setmanals, horari a convenir.

 

Salari: 650,00 € nets.

 

Enviar currículum a info@residencialasabina.es

 

   Última modificación:

BonÀrea AGRUPA

Cerca 1 Graduat/ada en Fisioteràpia per formar part temporalment de l'equip de professionals del centre de Fisioteràpia situat a Guissona.

 

Contracte temporal d'estiu (substitucions). Inici: juliol de 2023

 

Haurà de desenvolupar les diferents tècniques especifiques en funció de cada pacient/tractament. Puntualment realitzarà també fisioteràpia/rehabilitació als/les usuaris/es de la residència.

 

Enviar currículum a laura.mosella@bonarea.com

   Última modificación:

Raquis Vilanova

Centre de fisioteràpia de Vilanova i la Geltrú on es realitzen tractaments en l'àmbit de la traumatologia i musculoesquelètica de forma privada amb atenció personalitzada cerca Graduat/ada en Fisioteràpia.

Autònom/a o amb possibilitat de fer-se autònom/a amb idealment un any d'experiència per treballar 15 hores setmanals, repartits en tres tardes, amb possibilitat d'ampliar horaris. 

Retribució: 20 €/25€ bruts per tractament.
 
Enviar CV a raquisvilanovafisioterapia@gmail.com a l'atenció de Miriam Prieto.
   Última modificación:

Centre de Fisioteràpia David Fité

Centre de rehabilitació de Tremp que treballa per a mútues i públic privat cerca 1 Graduat/ada en Fisioteràpia.

Jornada diària de 3 a 5 hores.

Enviar currículum a cfisiodavidfite@gmail.com

   Última modificación:

Residència Assistida i Centre de Dia Jaume I. Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya

Residència geriàtrica de l'Espluga de Francolí cerca Graduat/ada en Fisioteràpia.

Substitució de vacances. De l'1 al 16 de juliol, de 10.15 a 14.00 hores i de 15.00 a 18.45 hores; de l'1 al 31 d'agost, de 08.00 a 15.00 hores.

Les tasques a realitzar seran les següents:

Funcions en relació amb les persones usuàries, la seva família o persona de referència

 • Fer la valoració de fisioteràpia en el moment del seu ingrés.
 • Identificar els problemes, establir els objectius i definir el tractament de fisioteràpia en l'aspecte preventiu, de manteniment i terapèutic.
 • Informar i implicar la persona usuària, els seus familiars o persona de referència, dels objectius a assolir, tenint en compte les seves capacitats i necessitats quant a lafuncionalitat del cos humà.
 • Aplicar els tractaments i les tècniques adients de fisioteràpia , de manera individual o grupal.
 • Revisar periòdicament l'estat funcional de les persones usuàries, fer l'avaluació dels objectius i dels tractaments aplicats i registrar-ho en el protocol corresponent.
 • Elaborar els informes de fisioteràpia que li sol·licitin d'acord amb l'exercici de la seva professió i preparació tècnica.
 • Fer el registre d'assistència de cada persona atesa.
 • Valorar i proposar la necessitat d'ajuts tècnics (cadira de rodes, caminadors...) i assessorar en la seva utilització de manera coordinada amb la resta de l'equip.
 • Valorar, dissenyar, confeccionar, adaptar i fer el seguiment de les ortesi amb coordinació amb el/la terapeuta ocupacional, si s'escau.
 • Elaborar les pautes d'adaptació a l'entorn de cada persona, tant en l'àmbit individual com comunitari, en col·laboració amb la resta de l'equip.
 • Col·laborar amb altres professionals per donar el màxim confort a la persona en el procés terminal amb les tècniques pròpies de fisioteràpia.
 • Vetllar perquè s'acompleixin les normes de confidencialitat de les persones usuàries i el respecte al dret a la intimitat.
 • Vetllar pel respecte als costums relacionals i a la diversitat cultural de les persones ateses.

 Funcions en relació amb l'equip interdisciplinari

 • Participar com a membre integrat de l'equip interdisciplinari en les sessions de treball destinades a l'elaboració i seguiment del Pla d'atenció de cada persona usuària, fixant de forma consensuada amb la persona atesa o amb la persona responsable, els objectius adreçats al manteniment o recuperació de l'autonomia funcional.
 • Participar en l'elaboració i la revisió periòdica dels protocols assistencials en el camp de la fisioteràpia.
 • Motivar el personal assistencial en el projecte de recuperació funcional i dinamització dels residents, de manera conjunta amb els altres professionals.
 • Participar en l'elaboració de la memòria anual d'activitats del centre i altres estudis itreballs, i facilitar les dades relatives a l'àmbit de la seva competència.
 • Elaborar i participar en projectes d'investigació, recerca, docència i gestió en l'àmbitde la fisioteràpia.
 • Participar en els comitès d'ètica del centre.
 • Formar el personal assistencial en tècniques específiques del seu àmbit d'actuació.
 • Assessorar, supervisar i fer el seguiment al personal gerocultor/cuidador sobre les tècniques específiques indicades o contraindicades en cada cas, en coordinació amb l'/la infermer/a.
 • Participar i intervenir en les activitats de formació del personal en pràctiques.
 • Participar de manera activa, conjuntament amb els altres membres de l'equip, en els plans de millora del centre.

Enviar currículum a nezquerra@gencat.cat

   Última modificación:

Residència Assistida de Ponts

Residència geriàtrica cerca Graduat/ada en infermeria.

Les tasques a realitzar seran les següents:

 • Realitzar la valoració del resident a l'ingrés i elaborar el model d'atenció centrada en la persona segons les seves necessitats.
 • Preparar, distribuir, administrar i fer el seguiment de la medicació i dels tractaments prescrits pel professional mèdic. En cas de presentar-se una alteració de l'estat de salut d'un usuari/a en absència del metge, pendrà les mesures adreçades a garantir una adequada atenció sanitària.
 • Participar i intervenir en les reunions mensuals de l'equip interdisciplinari.
 • Elaborar, revisar i avaluar periòdiacament els protocols assistencials propis de l'àmbit d'infermeria.
 • Fer el control i seguiment de les sortides de les persones de visita mèdica (consultes externes i hospital) en coordinació amb la resta de l'equip.

Contracte indefinit. Jornada Sencera. Incorporació immediata

Valorable l'experiència en geriatria.

Enviar currículum a acciosocial@ponts.cat...

   Última modificación:

Rehavital, SL

Centre psiquiàtric cerca 1 Graduat/ada en Fisioteràpia per treballar a Calatayud.

Contracte indefinit. Jornada laboral de dilluns a divendres. No es treballa els festius.

Amb coneixements bàsic d'ofimàtica.

Salari: 1385,82 Euros brutos al mes por 14 pagas

Enviar currículum a info@rehavital.es

   Última modificación:

Residència ICAD

Residència de Torre-serona cerca Graduat/ada en Fisioteràpia.

Contracte indefinit. 24 h setmanals, horari de dilluns a divendres de 15 a 19h i un matí de 9 a 13h. No es treballen festius.

S’accepta contracte com a autònom (15€/h) o assegurat (sou segons conveni).

Enviar currículum a  direccio@icad.cat

   Última modificación:

Residència Municipal Verge d'Aguilar

Residència d'avis municipal d'Os de Balaguer cerca Graduat/ada en Fisioteràpia.

Període de treball: del 26 de juny al 25 de juliol de 2023.

Jornada parcial de 18 setmanals.

Enviar el currículum a residencia@osbalaguer.cat o bé truqcar al telèfon 658 945348.

   Última modificación:

Centre Mèdic Capellades

Centre privat de fisioteràpia cerca Graduat/ada en Fisioteràpia.

Mitja jornada (matins i tardes), possiblement ampliable els mesos de juliol i agost (agost 2 setmanes de vacances). 

Amb empatia, ganes de treballar i d'aprendre. Una persona responsable, curosa i que sobretot li agradi la professió.

Les persones interessades han denviar el currículum a centremediccapellades@gmail.com

   Última modificación:

Residència Assistida de Ponts

Residència geriàtrica cerca Graduat/ada en infermeria.

Les tasques a realitzar seran les següents:

 • Realitzar la valoració del resident a l'ingrés i elaborar el model d'atenció centrada en la persona segons les seves necessitats.
 • Preparar, distribuir, administrar i fer el seguiment de la medicació i dels tractaments prescrits pel professional mèdic. En cas de presentar-se una alteració de l'estat de salut d'un usuari/a en absència del metge, pendrà les mesures adreçades a garantir una adequada atenció sanitària.
 • Participar i intervenir en les reunions mensuals de l'equip interdisciplinari.
 • Elaborar, revisar i avaluar periòdiacament els protocols assistencials propis de l'àmbit d'infermeria.
 • Fer el control i seguiment de les sortides de les persones de visita mèdica (consultes externes i hospital) en coordinació amb la resta de l'equip.

Contracte indefinit. Jornada Sencera. Incorporació immediata

Valorable l'experiència en geriatria.

Enviar currículum a acciosocial@ponts.cat...

   Última modificación:

Residència Ribera del Sió

Residència geriàtrica d'Agramunt cerca 1 Graduat/ada en Fisioteràpia.

Contracte d'interinatge, de 15 hores setmanals, per cobrir una reducció de jornada.

Horari flexible.

Salari: 620 € bruts.

Tasques:

- Vetllar pel benestar de les persones residents.

- Atenció individual i sessions de tractament segons pauta o segons la necessitat dels residents.

- Realització d'activitats grupals de gimnàsica, reforç muscular, moviment,...

- Particpació en reunions d'equip tècnic, coordinació amb infermeria i metge.

- Revisió de llistats, registres, protocols,...

Enviar currículum a resiurgell@gmail.com

   Última modificación:

Psica Servei de Psicologia

Empresa emmarcada dins l’àmbit de la prevenció de la dependència i la intervenció social de Mollerussa cerca Graduat/ada en Fisioteràpia.

Contracte laboral indefinit o autònom.

Jornada parcial: 20 hores setmanals. 

Experiència en dinamització de grups i/o en programes socials, mínima de 3 mesos.

Es valorarà la capacitat organitzativa i de gestió del temps, amb iniciativa, preferència en el tracte amb la gent,  dinamisme i capacitat d’adaptació a situacions canviants.

Funcions:

 • Planificar, organitzar i dinamitzar les activitats físiques en grup. 
 • Valorar i fer seguiment de l’estat funcional dels participants.
 • Participar en les reunions d'equip, avaluacions i plans d’acció terapèutics.
 • Promoure i dinamitzar sessions adreçades als familiars i cuidadors/es.
 • Realitzar sessions individuals en cas que sigui necessari.

Enviar currículum a psica.annacarne@gmail.com

   Última modificación:

Crot

Centre de rehabilitació i fisioteràpia cerca Graduat/ada en Fisioteràpia per realitzar tractaments domiciliaris, ambulatoris i per tractament hospitalari de planta a Barcelona.

Horari i salari flexible, en funció de les hores realitzades i del tipus de tractament.

Enviar currículum a crot@crot.es.
   Última modificación: