Estudis de Màster

El Màster universitari en Educació per a la Salut pretén capacitar a l’estudiant perquè esdevingui especialista en Educació per a la Salut i perquè pugui respondre com a expert a les demandes sobre aquest tema des dels diferents nivells i àmbits d’intervenció.

El Màster universitari en Investigació, Innovació i Transferència en Salut  és de caràcter científic i pretén formar en aquelles competències relacionades amb les habilitats i estratègies per a la investigació col·laborativa interdisciplinària, la innovació i la transferència, traslladant els resultats de la seva investigació a la recerca de les intervencions terapèutiques o preventives eficaces. Així mateix, proporciona les eines fonamentals per al disseny, la comunicació i la crítica. La formació rebuda facilitarà el desenvolupament de la carrera investigadora i/o acadèmica.