Estudis de Màster

El Màster universitari en Educació per a la Salut pretén capacitar a l’estudiant perquè esdevingui especialista en Educació per a la Salut i perquè pugui respondre com a expert a les demandes sobre aquest tema des dels diferents nivells i àmbits d’intervenció.

El Màster universitari en Recerca en Salut s’ofereix des de la Universitat de Lleida i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. El màster és de caràcter científic i pretén formar en aquelles competències relacionades amb l’adquisició de coneixements en matèria de metodologia de la investigació, així com en la seva aplicació en el desenvolupament de la recerca en ciències de la salut.

El Màster universitari en Investigació, Innovació i Transferència en Salut  és de caràcter científic i pretén formar en aquelles competències relacionades amb les habilitats i estratègies per a la investigació col·laborativa interdisciplinària, la innovació i la transferència, traslladant els resultats de la seva investigació a la recerca de les intervencions terapèutiques o preventives eficaces. Així mateix, proporciona les eines fonamentals per al disseny, la comunicació i la crítica. La formació rebuda facilitarà el desenvolupament de la carrera investigadora i/o acadèmica.