Tècnic/a especialista de Suport a la Docència, Simulació

LLEIDA

Tània Cemeli Sánchez (matí)

Alba Blasco Carmona (tarda)

Despatx: 3.08 de la Facultat de Medicina

Telèfon: 973 70 24 12

e-mail: fif.simulacio@udl.cat

IGUALADA

Daniel Medel Villar (matí)

Jordina Domènech Sorolla (tarda)

Despatx: 12 de l'Edifici de La Teneria

Telèfon: 682 27 42 66 i 628 91 21 81

e-mail: fif.simulacioigualada@udl.cat

L’horari d'atenció al professorat serà:

De dilluns a divendres de 07.45 h a 21.00 h