Sistema de Garantia Interna de Qualitat

La Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia (FIF) ha desenvolupat un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de les titulacions (SGIQ). El SGIQ garanteix que la formació és gestionada d'acord a un conjunt de procediments establerts que es revisen contínuament per tal d'identificar els aspectes que es poden millorar.

El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia es troba recollit en:

Enllaços d’interès

Responsables

MAPA DE PROCESSOS

Mapa processos SGIQ_v1