Sistema de Garantia Interna de Qualitat

La Universitat de Lleida ha dissenyat un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de les titulacions (SGIQ) que ha estat certificat per AQU Catalunya. El SGIQ garanteix que una titulació és gestionada d'acord a un conjunt de procediments establerts que es revisen continuament per tal d'identificar els aspectes que es poden millorar. Cada facultat i escola de la UdL té el seu propi SGIQ, però gran part dels procediments que en formen part són comuns a tota la universitat.

El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia es troba recollit en:

La professora Judith Roca Llobet és la responsable dels procediments de Qualitat a la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia.

 

Fermina Salillas Guallarte

Gestora de Qualitat de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Fermina Salillas Guallarte / 973 00 36 64