Estudiantat

Les pràctiques acadèmiques externes poden acollir-se a una de les dos modalitats següents:

 1. a) Pràctiques curriculars:
 • són activitats acadèmiques integrades en el Pla d’estudis de la titulació com a una assignatura més. Per tant has d’estar matriculat a l’assignatura,
 • la durada en hores es troba definida en cada Pla d’estudis,
 • el període de realització ve condicionat pel calendari acadèmic i la planificació de l’assignatura,
 • habitualment no comporten cap percepció econòmica, tot i que resta oberta la possibilitat de rebre alguna contraprestació per raons de transport, o altres,
 • el professor/a responsable de l’assignatura realitza la selecció i assignació última de l’estudiant a una pràctica.
 1. b) Pràctiques extracurriculars:
 • són igualment activitats acadèmiques que es poden realitzar de forma voluntària. No tenen una equivalència en crèdits, però que t'ajuden a sumar experiència,
 • has d’estar matriculat en el Pla d’estudis en el curs en què es realitza la pràctica,
 • la durada preferentment no ha de superar les 750 hores per curs acadèmic,
 • has de tenir superats el 50% dels crèdits de la teva titulació si és de Grau,
 • has de tenir l’expedient obert a l’inici, i mentre realitzis la pràctica. Si, superats tots els crèdits de la titulació sol·licites el títol, no podràs realitzar pràctiques.
 • el període de realització resta obert a l’acord entre la temporalitat de l’Oferta i la teva disponibilitat, i l’horari ha de ser compatible amb la teva activitat acadèmica,
 • en cada Centre un professor/a responsable de pràctiques s’ocupa de la gestió d’aquesta modalitat de pràctiques.

Per ambdues modalitats:

 • les tasques objecte de la pràctica han d’estar directament relacionades amb la teva titulació,
 • cada pràctica comptarà amb un tutor/a acadèmic de la UdL i un tutor/a de l’entitat col·laboradora,
 • de la seua realització no deriven, en cap cas, obligacions pròpies d’una relació laboral,
 • cada pràctica vindrà definida en el corresponent Projecte Formatiu emparat en un Conveni de Cooperació Educativa signat prèviament entre l'entitat col·laboradora i la UdL. **

En l’apartat Normativa trobaràs detallada la regulació legislativa i de la UdL així com els aspectes referits a la prevenció de riscos laborals en relació amb les pràctiques externes.

 

Certificació Negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals

Quan la pràctica es desenvolupi en una entitat directament vinculada amb menors, o quan l’objecte de la pràctica comporti una activitat continuada amb menors, es requerirà disposar prèviament a la seva realització de la Certificació Negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals de l’estudiant. Per a que la Universitat pugui procedir a sol·licitar directament aquest Certificat al Registre Central de Delinqüents Sexuals, l’estudiant haurà de lliurar personalment, degudament emplenat i signat, o bé fer-lo arribar signat electrònicament, el document de Document de Autorització de Consulta i de Cessió de dades.

 

Portal de Pràctiques Externes i Borsa de Treball:

La UdL posa a la teva disposició un portal des del qual podràs interactuar en relació a les teves pràctiques. Et convidem a fer-ne ús. Et pots inscriure a pràctiques extracurriculars (sempre que tinguis un 50% de crèdits de Grau superats) i borsa de treball, pujar el teu currículum, completar les teves dades, veure les Ofertes vinculades al teu pla d’estudis, i preassignar-te si són del teu interès. Prem en l’enllaç lateral per entrar-hi.

 

** ¡MOLT IMPORTANT! Us recordem que, tal i com indica la Normativa de Pràctiques Acadèmiques Externes, els/les alumnes no podran començar les estades de pràctiques a les entitats fins que els projectes formatius no estiguin signats per les tres parts: tutor de l'entitat, tutor de la UdL i alumne/a. En cas contrari, les possibles incidències no quedarien cobertes per l'assegurança de la Universitat de Lleida, així com tampoc la Universitat es faria responsable de les inspeccions de treball a les entitats.
 

Per a qualsevol incidència o problema en l'accés o ús del portal pots adreçar-te a: gestioacademica.portal@udl.cat

 

De conformitat amb l'article 3.5 de la Normativa acadèmica dels graus de la Universitat de Lleida per al curs 2022-2023 (aprovada per acord número 81/2022 del Consell de Govern de 3 de maig de 2022) els estudiants de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia que optin per no vacunar-se hauran de signar el document de renúncia a la vacunació.