Ofertes de treball

Si esteu interessats en publicar una oferta de treball podeu fer-la arribar a l'adreça de correu electrònic fif.secretariadeganat@udl.cat.

Les ofertes estaran vigents els 30 dies següents a la data de publicació.

També podeu accedir a la Plataforma UdL Treball Job Teaser: orientació professional, ofertes de treball, accés estudiantat/Titulats i titulades.

 

Patronat Municipal Assistencial residència d'Avis de Juneda

Cerca 2 Graduats/ades en Infermeria.

Contracte indefinit. Incorporació immeidata.

Salari: 33.000 € bruts/any.

Les tasques a realitzar seran les següents:

- Realitzar la valoració de/ de la resident i elaborar el model d'atenció centrada en la persona segons les seves necessitats.

- Preparar,  distribuir, administrar i fer el seguiment de la medicació i dels tractaments prescrits pel professional mèdicc. Participar i intervenir en les reunions mensuals de l'equip multidisciplinari.

- Elaborar, revisar i avaluar periòdicament els protocols assistencials propis de l'àmbit d'infermeria.

- Fer el control i el seguiment de les consultes externes i hospital en coordinació amb la resta de l'equip.

- Treballarà en un equip multidiscilinar amb experiència Treballem per procediments i amb el programa de gestió sanitària Resipus.

Enviar el currículum a director@residenciajuneda.cat o bé trucar al 648 653415

   Darrera modificació:

Residència Mirador del Segrià

Residència de Rosselló cerca Graduat/ada en Infermeria.

Les tasques a realitzar seran les següents:

 • Realitzar la valoració del resident a l'ingrés i elaborar el model d'atenció centrada en la persona segons les seves necessitats.
 • Preparar, distribuir, administrar i fer el seguiment de la medicació i dels tractaments prescrits pel professional mèdic. En cas de presentar-se una alteració de l'estat de salut d'un usuari/a en absència del metge, pendra les mesures adreçades a garantir una adequada atenció sanitària.
 • Participar i intervenir en les reunions mensuals de l'equip interdisciplinari.
 • Elaborar, revisar i avaluar periòdiacament els protocols assistencials propis de l'àmbit d'infermeria.
 • Fer el control i seguiment de les sortides de les persones de visita mèdica (consultes externes i hospital) en coordinació amb la resta de l'equip.

Conctracte: indefinit. Jornada sencera. Data d'inici: juny de 2023.

Es valorarà l'experiència en geriatria.

Interessats enviar currículum a direcciomiradorsegria@gmail.com

   Darrera modificació:

Servicio Navarro de Empleo

Cerca Graduats/ades en Infermeria per treballar a Hospital Reina Sofía y centres de salut de la Ribera a les Zones Bàsiques de Tudela, Cintruénigo, Corella, Cascante, Buñuel y Valtierra.

Contractacions temporals. Substitucions de períodes de vacances i altres absències entre els mesos de maig a octubre. Possibilitat de continuïtat com a mínim fins al 31 de gener de 2024.

Torns de matins i/tardes. Rotatoris de matins, tardes i nits. I torns de 12 hores de dia i de nit. 

Les persones interessades en l'oferta, poden trucar al SERVEI DE PROFESSIONALS DE L'AST: 848 434 322 / 848 434 223 / 848 434 321 o enviar el seu currículum a: pershrs@navarra.es , Assumpte: Oferta Infermeria.

   Darrera modificació:

Àptima Centre Clínic Terrassa (Mútua de Terrassa)

Cerca 2 Graduats/ades en Infermeria:

- 1 plaça per la tarda, de dilluns a divendres, a més d'1 cap de setmana al mes

- 1 plaça de nit

Salari: 34.730 € bruts anuals,  a més d'un pagament de 4.000 € en el moment de la incorporació (en concepte de atrícula del darrere curs, lligat a un compromís de permanància de 2 anys).

Enviar currículum a https://mutuaterrassa.talentclue.com/ca/node/96898704

   Darrera modificació:

Clínica Mi Nova Aliança

Clínica de Lleida cerca Graduat/ada en Infermeria per a Hospitalització.

Conveni de la sanitat privada.

Torns de 7 hores (matí/tarda/nit).

Enviar currículum a administracion@duis.es

   Darrera modificació:

Residència Assistida de Ponts

Residència geriàtrica cerca Graduat/ada en Infermeria.

Les tasques a realitzar seran les següents:

 • Realitzar la valoració del resident a l'ingrés i elaborar el model d'atenció centrada en la persona segons les seves necessitats.
 • Preparar, distribuir, administrar i fer el seguiment de la medicació i dels tractaments prescrits pel professional mèdic. En cas de presentar-se una alteració de l'estat de salut d'un usuari/a en absència del metge, pendrà les mesures adreçades a garantir una adequada atenció sanitària.
 • Participar i intervenir en les reunions mensuals de l'equip interdisciplinari.
 • Elaborar, revisar i avaluar periòdiacament els protocols assistencials propis de l'àmbit d'infermeria.
 • Fer el control i seguiment de les sortides de les persones de visita mèdica (consultes externes i hospital) en coordinació amb la resta de l'equip.

Contracte indefinit. Jornada sencera. Incorporació immediata

Valorable l'experiència en geriatria.

Enviar currículum a acciosocial@ponts.cat

   Darrera modificació:

Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

Cerca Graduats/ades en Infermeria per a interinitats i contractes de llarga durada.

Possibilitat d'allotjament en una residència per a professionals sanitaris un màxim de 4 mesos.

Les persones interessades s'han d'inscriure a la Borsa única i enviar el currículum a denfsecretarias@asef.es i asenen@asef.es .

   Darrera modificació:

Amazon

Cerca Graduat/ada en Infermeria, especialista en Medicina del Treball, per al seu centre al Prat de Llobregat.

Requisits:

 • Al menys dos anys d'experiència com a infermer/a del treball.
 • Fortes habilitats de comunicació, lideratge, treball en equip, anàlisi, judicis i orientació al client.
 • Disponibilitat per donar suport als diferents Centres Fulfillment, i de viatjar periòdicament a nivell regional.

Es valorarà:

 • Coneixement acreditat en Seguretat i Salut Laboral i en entorn industrial i logístic.
 • Coneixement sobre procediments a nivell local de Seguretat i Salut Laboral i aspectes legals.
 • Experiència liderant i desenvolupant.
 • Anglès fluid.

Més informació i presentació de la sol·licitud

   Darrera modificació:

Clínica Corachán

Cerca Graduats/ades en Infermeria per a la Unitat de Quiròfan.

Horari tarda (de 14:45 a 21:45 h) i un dissabte 12 hores.

Contracte indefinit, formació continuada adaptada al lloc de treball.

Retribució flexible (preu especial en l'assegurança mèdica, tiquest escola bressol, tiquet formació), possibilitat de plaça de pàrquing a un preu especial.

Enviar currículum a seleccionrrhh@corachan.com, indicant la referència Quirófano. 

   Darrera modificació:

DomusVi Terraferma

Empresa del sector sociosanitari cerca Graduat/ada en Infermeria per a Centre sociosanitari per realitzar tasques assistencials i seguiment del estat de salut de les persones, amb la finalitat de garantir el seu benestar. 

 

Funcions:


- Realitzar las valoracions de cures de infermeria  als ingressos d’ usuaris i les valoracions periòdiques establertes.
- Preparació i administració de fàrmacs a les persones residents seguint les prescripcions facultatives.
- Realitzar les cures pal·liatives: Administració de mòrfics i altres medicacions pal·liatives.
- Validar el pla de cures, alimentació i farmacològic realitzat de forma conjunta amb l’equip interdisciplinari.
- Incorporar a l' historial del resident las pautes i evolució d’ infermeria.
- Facilitar suport moral i psicològic a residents, així com atendre consultes de familiars.

 

S’ofereix:


- Jornada completa en torn de nit (també é svalorable una jornada inferior, 50% mensual).
- Contracte estable
- Salari per conveni hospitalari amb tots els beneficis del mateix (carrera professional, 14 pagues + 1 paga per objectius anuals...) 

- Plus nocturnitat.

- Incorporació immediata
- Flexibilitat i comptabilització amb les necessitats específiques de la persona seleccionada 

- Possibilitat de realitzar formació complementària, coberta per l'empresa 

- Possibilitat de creixement professional 

 

Salari: 38.000 euros anuals + objectius

Enviar currículum a direccion.terraferma@domusvi.es

   Darrera modificació:

Centre de Fisioteràpia David Fité

Centre de rehabilitació de Tremp que treballa per a mútues i públic privat cerca 1 Graduat/ada en Fisioteràpia.

Jornada diària de 3 a 5 hores.

Enviar currículum a cfisiodavidfite@gmail.com

   Darrera modificació:

Residència Assistida i Centre de Dia Jaume I. Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya

Residència geriàtrica de l'Espluga de Francolí cerca Graduat/ada en Fisioteràpia.

Substitució de vacances. De l'1 al 16 de juliol, de 10.15 a 14.00 hores i de 15.00 a 18.45 hores; de l'1 al 31 d'agost, de 08.00 a 15.00 hores.

Les tasques a realitzar seran les següents:

Funcions en relació amb les persones usuàries, la seva família o persona de referència

 • Fer la valoració de fisioteràpia en el moment del seu ingrés.
 • Identificar els problemes, establir els objectius i definir el tractament de fisioteràpia en l'aspecte preventiu, de manteniment i terapèutic.
 • Informar i implicar la persona usuària, els seus familiars o persona de referència, dels objectius a assolir, tenint en compte les seves capacitats i necessitats quant a lafuncionalitat del cos humà.
 • Aplicar els tractaments i les tècniques adients de fisioteràpia , de manera individual o grupal.
 • Revisar periòdicament l'estat funcional de les persones usuàries, fer l'avaluació dels objectius i dels tractaments aplicats i registrar-ho en el protocol corresponent.
 • Elaborar els informes de fisioteràpia que li sol·licitin d'acord amb l'exercici de la seva professió i preparació tècnica.
 • Fer el registre d'assistència de cada persona atesa.
 • Valorar i proposar la necessitat d'ajuts tècnics (cadira de rodes, caminadors...) i assessorar en la seva utilització de manera coordinada amb la resta de l'equip.
 • Valorar, dissenyar, confeccionar, adaptar i fer el seguiment de les ortesi amb coordinació amb el/la terapeuta ocupacional, si s'escau.
 • Elaborar les pautes d'adaptació a l'entorn de cada persona, tant en l'àmbit individual com comunitari, en col·laboració amb la resta de l'equip.
 • Col·laborar amb altres professionals per donar el màxim confort a la persona en el procés terminal amb les tècniques pròpies de fisioteràpia.
 • Vetllar perquè s'acompleixin les normes de confidencialitat de les persones usuàries i el respecte al dret a la intimitat.
 • Vetllar pel respecte als costums relacionals i a la diversitat cultural de les persones ateses.

 Funcions en relació amb l'equip interdisciplinari

 • Participar com a membre integrat de l'equip interdisciplinari en les sessions de treball destinades a l'elaboració i seguiment del Pla d'atenció de cada persona usuària, fixant de forma consensuada amb la persona atesa o amb la persona responsable, els objectius adreçats al manteniment o recuperació de l'autonomia funcional.
 • Participar en l'elaboració i la revisió periòdica dels protocols assistencials en el camp de la fisioteràpia.
 • Motivar el personal assistencial en el projecte de recuperació funcional i dinamització dels residents, de manera conjunta amb els altres professionals.
 • Participar en l'elaboració de la memòria anual d'activitats del centre i altres estudis itreballs, i facilitar les dades relatives a l'àmbit de la seva competència.
 • Elaborar i participar en projectes d'investigació, recerca, docència i gestió en l'àmbitde la fisioteràpia.
 • Participar en els comitès d'ètica del centre.
 • Formar el personal assistencial en tècniques específiques del seu àmbit d'actuació.
 • Assessorar, supervisar i fer el seguiment al personal gerocultor/cuidador sobre les tècniques específiques indicades o contraindicades en cada cas, en coordinació amb l'/la infermer/a.
 • Participar i intervenir en les activitats de formació del personal en pràctiques.
 • Participar de manera activa, conjuntament amb els altres membres de l'equip, en els plans de millora del centre.

Enviar currículum a nezquerra@gencat.cat

   Darrera modificació:

Residència Assistida de Ponts

Residència geriàtrica cerca Graduat/ada en infermeria.

Les tasques a realitzar seran les següents:

 • Realitzar la valoració del resident a l'ingrés i elaborar el model d'atenció centrada en la persona segons les seves necessitats.
 • Preparar, distribuir, administrar i fer el seguiment de la medicació i dels tractaments prescrits pel professional mèdic. En cas de presentar-se una alteració de l'estat de salut d'un usuari/a en absència del metge, pendrà les mesures adreçades a garantir una adequada atenció sanitària.
 • Participar i intervenir en les reunions mensuals de l'equip interdisciplinari.
 • Elaborar, revisar i avaluar periòdiacament els protocols assistencials propis de l'àmbit d'infermeria.
 • Fer el control i seguiment de les sortides de les persones de visita mèdica (consultes externes i hospital) en coordinació amb la resta de l'equip.

Contracte indefinit. Jornada Sencera. Incorporació immediata

Valorable l'experiència en geriatria.

Enviar currículum a acciosocial@ponts.cat...

   Darrera modificació:

Rehavital, SL

Centre psiquiàtric cerca 1 Graduat/ada en Fisioteràpia per treballar a Calatayud.

Contracte indefinit. Jornada laboral de dilluns a divendres. No es treballa els festius.

Amb coneixements bàsic d'ofimàtica.

Salari: 1385,82 Euros brutos al mes por 14 pagas

Enviar currículum a info@rehavital.es

   Darrera modificació:

Residència ICAD

Residència de Torre-serona cerca Graduat/ada en Fisioteràpia.

Contracte indefinit. 24 h setmanals, horari de dilluns a divendres de 15 a 19h i un matí de 9 a 13h. No es treballen festius.

S’accepta contracte com a autònom (15€/h) o assegurat (sou segons conveni).

Enviar currículum a  direccio@icad.cat

   Darrera modificació:

Residència Municipal Verge d'Aguilar

Residència d'avis municipal d'Os de Balaguer cerca Graduat/ada en Fisioteràpia.

Període de treball: del 26 de juny al 25 de juliol de 2023.

Jornada parcial de 18 setmanals.

Enviar el currículum a residencia@osbalaguer.cat o bé truqcar al telèfon 658 945348.

   Darrera modificació:

Centre Mèdic Capellades

Centre privat de fisioteràpia cerca Graduat/ada en Fisioteràpia.

Mitja jornada (matins i tardes), possiblement ampliable els mesos de juliol i agost (agost 2 setmanes de vacances). 

Amb empatia, ganes de treballar i d'aprendre. Una persona responsable, curosa i que sobretot li agradi la professió.

Les persones interessades han denviar el currículum a centremediccapellades@gmail.com

   Darrera modificació:

Residència Assistida de Ponts

Residència geriàtrica cerca Graduat/ada en infermeria.

Les tasques a realitzar seran les següents:

 • Realitzar la valoració del resident a l'ingrés i elaborar el model d'atenció centrada en la persona segons les seves necessitats.
 • Preparar, distribuir, administrar i fer el seguiment de la medicació i dels tractaments prescrits pel professional mèdic. En cas de presentar-se una alteració de l'estat de salut d'un usuari/a en absència del metge, pendrà les mesures adreçades a garantir una adequada atenció sanitària.
 • Participar i intervenir en les reunions mensuals de l'equip interdisciplinari.
 • Elaborar, revisar i avaluar periòdiacament els protocols assistencials propis de l'àmbit d'infermeria.
 • Fer el control i seguiment de les sortides de les persones de visita mèdica (consultes externes i hospital) en coordinació amb la resta de l'equip.

Contracte indefinit. Jornada Sencera. Incorporació immediata

Valorable l'experiència en geriatria.

Enviar currículum a acciosocial@ponts.cat...

   Darrera modificació:

Residència Ribera del Sió

Residència geriàtrica d'Agramunt cerca 1 Graduat/ada en Fisioteràpia.

Contracte d'interinatge, de 15 hores setmanals, per cobrir una reducció de jornada.

Horari flexible.

Salari: 620 € bruts.

Tasques:

- Vetllar pel benestar de les persones residents.

- Atenció individual i sessions de tractament segons pauta o segons la necessitat dels residents.

- Realització d'activitats grupals de gimnàsica, reforç muscular, moviment,...

- Particpació en reunions d'equip tècnic, coordinació amb infermeria i metge.

- Revisió de llistats, registres, protocols,...

Enviar currículum a resiurgell@gmail.com

   Darrera modificació:

Psica Servei de Psicologia

Empresa emmarcada dins l’àmbit de la prevenció de la dependència i la intervenció social de Mollerussa cerca Graduat/ada en Fisioteràpia.

Contracte laboral indefinit o autònom.

Jornada parcial: 20 hores setmanals. 

Experiència en dinamització de grups i/o en programes socials, mínima de 3 mesos.

Es valorarà la capacitat organitzativa i de gestió del temps, amb iniciativa, preferència en el tracte amb la gent,  dinamisme i capacitat d’adaptació a situacions canviants.

Funcions:

 • Planificar, organitzar i dinamitzar les activitats físiques en grup. 
 • Valorar i fer seguiment de l’estat funcional dels participants.
 • Participar en les reunions d'equip, avaluacions i plans d’acció terapèutics.
 • Promoure i dinamitzar sessions adreçades als familiars i cuidadors/es.
 • Realitzar sessions individuals en cas que sigui necessari.

Enviar currículum a psica.annacarne@gmail.com

   Darrera modificació:

Crot

Centre de rehabilitació i fisioteràpia cerca Graduat/ada en Fisioteràpia per realitzar tractaments domiciliaris, ambulatoris i per tractament hospitalari de planta a Barcelona.

Horari i salari flexible, en funció de les hores realitzades i del tipus de tractament.

Enviar currículum a crot@crot.es.
   Darrera modificació: