Ofertes de treball

Si esteu interessats en publicar una oferta de treball podeu fer-la arribar a l'adreça de correu electrònic fif.secretariadeganat@udl.cat.

Les ofertes estaran vigents els 30 dies següents a la data de publicació.

També podeu accedir a la Plataforma UdL Treball Job Teaser: orientació professional, ofertes de treball, accés estudiantat/Titulats i titulades.

 

Residència Verge del Castell

Residència ubicada a Cubells cerca Graduat/ada en Infermeria.

Horari de 20h/setmanals, torn de matí de dilluns a divendres.

Ofereix formar part d'un equip interdisciplinar (metge, fisioterapeuta, psicòloga, treballador social, educador social).

Les funcions de la feina són preparar medicació i supervisar la seva correcta administració, adaptar els menús segons la dieta de cada resident, cures, coordinar tasques dels auxiliars...

Contacte: Blanca 973459196 – 670538717 – residencia@vergedelcastell.com

 

 

   Darrera modificació:

Residència Geriàtrica l'Esplai

Residència geriàtrica d'Alpicat cerca Graduat/ada en Infermeria per a substitució de vacances els mesos d'agost i setembre.

Jornada completa.

Telèfon de contacte: 973 736808.

   Darrera modificació:

Fundació Institut del Desert de Sarrià

Residència geriàtrica de Barcelona cerca Graduat/ada en Infermeria.

Jornada completa, principalment, tardes i caps de setmana (a convenir).

Incorporació immediata.

Salari: 29.400€ bruts anuals amb 14 pagues + festius (20€/h).

Es valorarà l'experiència en àmbit de la geriatria.

Enviar currículum a martajose@fidesert.es

   Darrera modificació:

Fundación Rey Ardid

Cerca Graduats/ades en Infermeria per treballar a Residencia IBERCAJA en Juslibol, Residencia de Mayores Rosales de Canal en Zaragoza, Residencia de Alfaro en La Rioja i Residencia de Mayores de Calamocha (Teruel).

Tasques a realitzar: valoració sanitària i assitencial dels residents, defnir les cures necessàries per cobrir les seves necessitats des del punt de vista multidisciplinar (sanitari-mèdic, alimentari, social,...).

Jornada completa.

Contracte de caràcter estable i incorporació inmediata.

Salari superior al del conveni.

Enviar currículum a empleo@reyardid.org  

   Darrera modificació:

Fundació Hospital de Puigcerdà

Cerca Graduats/ades en Infermeria per treballar en l'atenció primària d'adults i de corretorns d'atenció primària de pediatria a l'Àrea Bàsica de Salut de la Cerdanya.

Es demana:

Postgrau en Infermeria a l’Atenció Primària (CADI1)

Postgrau en Atenció d’Infermeria al Nen i Adolescent

Experiència prèvia en Atenció Primària d’adults

Experiència prèvia, mínima de tres anys, en Atenció Primària de pediatria

Experiència en Vacunació Escolar, Programa Nen Sa i Programa Salut i Escola

Coneixements d’ECAP

Carnet de conduir i cotxe propi

Jornada laboral: ordinària, dematins i/o trades (amb atenció continuada inclosa), segons necessitats del servei i amb els descansos establerts legalment.

Contractació indefinida.

Remuneració: 31.800 €/bruts anuals.

Es valorarà: tenir coneixement del territori; tenir coneixements de francès; experiència o formació en el desenvolupament d'activitats de promoció de la salut i prevenció de la malaltia, salut comunitària i educació grupal; millora contínua dels coneixements i competències professionals relacionada amb l'atenció primària d'adtults i de pediatria, valorable en funció de les hores totals de formació continuada realitzada i de la tipologia de la formació; capacitat de treball, d'organització i de resolució de problemes; adaptació a noves situacions i nous reptes.

Enviar una carta argumentant la vostra motivació per a desenvolupar aquesta tasca, acompanyada d'un breu currículum vitae, abans del 27 de maig de 2022, al Departament de Recursos Humans o a través del correu electrònic rrhh@fhp.cat

   Darrera modificació:

Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell

Cerca 2 Graduats/ades en Infermeria que formaran part de la Unitat d’Hospitalització d’Aguts i la Unitat Sociosanitària, en dependència del Cap de la Unitat.


Es valorarà experiència en lloc similar, el coneixement informàtic a nivell d’usuari i la bona capacitat de relació interpersonal i de tracte amb els usuaris.

Incorporació immedaita.

Contracte laboral indefinit, jornada laboral a temps complet, salari d’acord amb les taules salarials del vigent conveni SISCAT (més plus de fidelització per captació de professionals sanitaris diplomats).

Allotjament compartit gratuït mínim durant els dos primers mesos.

Les persones interesades podeu enviar C.V detallat a rh@fsh.cat abans del 31/07/2022.

Més informació a www.fsh.cat

   Darrera modificació:

Dirección Provincial del Instituto Aragonés del Servicios Sociales de Huesca

Cerca Graduats/ades en Infermeria per treballar durant l'estdiu en residències de gent gran, en règim d'interinitat.

Les persones interessades poden contactar amb personaliasshuesca@aragon.es

   Darrera modificació:

Ribera

Cerca Graduats/ades en Infermeria per treballar a Dènia. Elx, Madrid, Ferrol, Vigo, Lugo, Badajoz.

Durada del contracte un, dos o tres mesos.

Les persones interesades poden inscriure's al programa enviant la seva candidatura a empleo@riberasalud.es

   Darrera modificació:

Vivo Diagnóstico

Cerca Graduats/ades en Infermeria per a la seva Unitat Mòbil, PET TAC, situada a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova.

Contracte d'1 any, amb possibilitat de pròrroga.

Torn de matí, de dimeces a divendres.

Experiència mínima d'1 any an lloc de treball similar.

Es valorarà la formació de Tècnic Superior d'Imatge per al Diagnòstic.

Enviar cv a soraya.rodriguez@vivodiagnostico.com o trucar al telèfonl 697592530.

   Darrera modificació:

Hospital Comarcal d'Amposta

Cerca Graduats/ades en Infermeria per constituir una borsa de treball per cobrir futures eventualitats d’infermer/a en diferents àmbits del centre hospitalari

Requisit imprescindible:

Nivell C de català o equivalent. En el cas que no es pugui acreditar, es valorarà a l´entrevista.

Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior. Als efecte d´exempció, les persones aspirants hauran d´acreditar alguna de les següents opcions:

- haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat a Espanya

- certificat d´aptitud en espanyol per a estranger/a expedit per escola oficial d´idiomes.

- diploma espanyol (nivell superior) que estableix el Reial Decret 1137/2002, de 31 d´octubre, o equivalent o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l´obtenció d´aquest.

En el cas que no es pugui acreditar mitjançant aquestes opcions, el nivell de castellà es valorarà a l´entrevista.

Acreditar certificació de no haver estat condemnat, per sentencia ferma, per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

Contracte temporal d'1 any prorrogable.

Jornada completa o parcial. Torn matí/tarda/nit/partit.

Els candidats hauran de superar la prova de l’entrevista personal per a poder continuar amb el procés de selecció. La no superació de l´entrevista implica l'exclusió del candidat del procés de selecció. Així mateix, es valorarà experiència laboral el llocs de treball similars.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

• Original i fotocopia dels requisits imprescindibles.

• Sol·licitud per la participació en processos de selecció.

• Declaració responsable degudament emplenada.

• Certificat de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

Els interessats/Les interessades hauran de presentar la documentació i la sol·licitud, abans del 31/12/2022, a les dependències de la Secretaria de l´Hospital Comarcal d´Amposta al carrer Jacint Verdaguer, 11-13 43870 Amposta, horari de 9.00 a 13.00 hores.

   Darrera modificació:

Grupo Aita Menni

Cerca Graduats/ades en Infermeria per treballar a Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa), Eibar (Gipuzkoa) i  Oñati (Gipuzkoa).

Jornada completa.

Adaptació de calendaris.

Retribució atractiva, segons conveni d'empresa.

S'ofereix allotjament.

Les persones interessades us podeu registrar al Portal de Empleo de Hermanas Hospitalarias https://jobs.hospitalarias.es/jobs/asistencial/grado-en-enfermeria-hospital-aita-menni/402 o enviar el currículum a recursoshumanos.aitamenni@hospitalarias.es

   Darrera modificació:

Parc de Salut Mar de Barcelona

Cerca Graduats/ades en Infermeria.

Es valorarà:
– L'experiència professional acreditada com a infermer/a.
– Especialitat d’infermeria de salut mental.
– Coneixement del sector hospitalari i les seves instal·lacions.
– Ganes d’aprendre i créixer professionalment.
– Habilitat per treballar en equip i comunicar-se de manera eficaç.
– Bon nivell de paquet Office i idiomes
– Formació complementària.

S'ofereix:
– Incorporació immediata i jornada completa.
– Contracte d’interinitat des de l’inici, amb un salari competitiu.
– Àmplia cartera de serveis assistencials on desenvolupar la teva carrera professional.
– 40 hores anuals de formació i ajudes econòmiques per formar-te.
– Conciliació laboral. Disposem de beneficis socials i mesures de conciliació: 5 dies de lliure disposició, quatre dies addicionals de vacances o jornada intensiva d’estiu (en funció del lloc de treball), excedència amb manteniment del lloc de treball per realitzar una especialitat d’infermer-a entre d’altres.

Les persones interessades hauran d’inscriure’s a la borsa de treball mitjançant el següent link: https://parcdesalutmar.talentclue.com/ca/node/55686387/4590/modal o enviant correu adjuntant el CV a borsatreball@parcdesalutmar.cat

   Darrera modificació:

Hospital Universitari Mútua de Terrassa

Cerca Graduats/ades en Infermeria per cobrir vacants a les àrees d’hospitalització, urgències, crítics (UCI i UVI), bloc quirúrgic sociosanitari i salut mental.

Incorporació immediata, contracte indefinit, jornada completa en horari de dia i/o nit.

Pla d’acollida (Formació inicial en el departament de destí)

Retribució segons conveni SISCAT.

Enviar el currículum a uprha@mutuaterrassa.cat

   Darrera modificació:

DomusVi Terraferma

Empresa del sector sociosanitari cerca Graduat/ada en Infermeria per a Centre sociosanitari per realitzar tasques assistencials i seguiment del estat de salut de les persones, amb la finalitat de garantir el seu benestar. 

 

Funcions:


- Realitzar las valoracions de cures de infermeria  als ingressos d’ usuaris i les valoracions periòdiques establertes.
- Preparació i administració de fàrmacs a les persones residents seguint les prescripcions facultatives.
- Realitzar les cures pal·liatives: Administració de mòrfics i altres medicacions pal·liatives.
- Validar el pla de cures, alimentació i farmacològic realitzat de forma conjunta amb l’equip interdisciplinari.
- Incorporar a l' historial del resident las pautes i evolució d’ infermeria.
- Facilitar suport moral i psicològic a residents, així com atendre consultes de familiars.

 

S’ofereix:
- Jornada completa en torn de tarda
- Contracte estable
- Salari per conveni hospitalari amb tots els beneficis del mateix (carrera professional, 14 pagues + 1 paga per objectius anuals...) 

- Incorporació immediata
- Flexibilitat i comptabilització amb les necessitats específiques de la persona seleccionada 

- Possibilitat de realitzar formació complementària, coberta per l'empresa 

- Possibilitat de creixement professional 

 

Salari: + de 35.000 euros anuals 

Enviar currículum a direccion.terraferma@domusvi.es

   Darrera modificació:

Diaverum Servicios Renales

Centres de diàlisi amb seus a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona i Pineda de Mar cerquen 9 Graduats/ades en Infermeria.

Altres coneixements: C2 de llengua catalana, castellà nivell alt i coneixement d'informàtica  a nivell d'usuari. Es valorarà tenir coneixements d'anglès mitjà i experiència i/o formació en hemodiàlisi.

Funcions: Atencó integral apersones amb insuficiència renal crònica en unitats ambulatòries d'hemodiàlisi seguint les instruccions donades pel metge/per la metgessa en nefrologia; Maneig de monitors d'hemodiàlisi; Tasques pròpies d'infermeria; Introducció d'indicadors mèdics i clínics al sistema informàtic.

Jornada completa.

Salari inicial: 27.000 € més millora a la finalització de la formació en diàlisi (29.000 €), variables a part (nocturnitat, dissabtes, festius, cobertures).

Formació en diàlisi a càrrec de l'empresa.

Enviar currículum a Marta.Gonzalez@diaverum.com

   Darrera modificació:

Gefa Preven

Cerca 1 Graduat/ada en Fisioteràpia.

Realitzarà juntament amb un metge especialista en medicina del treball els reconeixments mèdics dels treballadors de les empreses clients.

Les seves funcions principals seran: ressonàncies magnaètqiesu, espiroemtries, extraccions, etc. i promoció de la salut i gestionar tota la documentació que genera la vigilància de la salut.

Es valorarà l'experiència en el sector

Contractació indefinida, jornada completa.

Remuneració a convenir, a partir de 23.000 €.

Enviar currículum a ndiaz@gefapreven.com

   Darrera modificació:

Aran Salut

Organització integral de serveis en l’àmbit de la Salut de la Val d'Aran, que consta d’Hospital, Urgències Hospitalàries, Atenció Primària, Residència, Sociosanitari i Serveis Socials cerca Graduats/ades en Infermeria.

Es valorarà l'experiència professional acreditada en Hospitalització, Sociosanitari, Urgències i Atenció Primària.

Formació i coneixements:

− Coneixements en les àrees i nocions relatives a les instal·lacions relacionades.
− Disposició d’adquirir un bon coneixement del funcionament de l’àrea i de les intervencions de millora, amb la finalitat de garantir un servei de qualitat.

Contracte laboral per suplències amb possibilitat de continuïtat (mínim 6 mesos).

Retribució mensual bruta entre 2.500,00 € i 2.700,00 €.

Incorporació immediata i jornada completa.

Enviar curriculum vitae a rrhh@aransalut.com

   Darrera modificació:

Casa de Gent Gran Pare Pacífic

Residència de Vilanova de Bellupig cerca graduat/ada en Infermeria per treballar durant l'estiu.

Jornada de 40 hores setmanals, de dilluns a divendres.

No cal experiència.

Enviar currículum a residenciadevilanova@hotmail.com o bé trucar al telèfon 973 989740.

   Darrera modificació:

Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

Cerca un centenar de Graduats/ades en Infermeria.

Contractes de llarga durada.

Possibilitat d'estada en una residència per a professionals. Estada gratuïta, un màxom de 4 mesos.

Cal donar-se d'alta a la Bolsa única i enviar currículum a denfsecretarias@asef.es i asenen@asef.es

   Darrera modificació:

Residència i centre de dia El Tossalet

Residència de Cervià de les Garrigues cerca graduat/ada en Infermeria.

Contracte segons conveni i indefinit.

Jornada completa.

S'encarregarà de: Fer els registres diaris de la medicació i supervisar-los, Fer el seguiment individualitzat de cada usuari; Punció de les insulines, si s’escau. I fer controls glucèmics segons pauta; Control i pautes del Sintrom; Revisió dels blisters i de la medicació de cada resident. En cas de canvi de pautes informar a la farmàcia de referència; En cas de derivació a l’hospital o CAP de referència, posar-se amb contacte amb les ambulàncies i la família. Si en algun cas la família no se’n pot fer càrrec, buscar el personal adient per realitzar l’acompanyament;  Anotar al dietari els canvis que s’han pautat amb el metge; Donar suport i formació als gericultors i gericultores; En cas d’hospitalització dels residents, fer el seguiment via telefònica amb el personal de l’hospital; Programació i control de les analítiques; Programar visites externes a la residència; Fer comanda de material necessari per a la infermeria de la residència. Com també el control de les comandes de bolquers i l’estoc; Redactar els PIAIS de les persones usuàries; Col·laborar en el procés d’acollida quan hi ha un nou ingrés al centre. Vetllar per la seva bona integració aportant la informació necessària a l’usuari i la família; Prendre les mesures necessàries per garantir el bon seguiment dels protocols del Tossalet i vetllar per una bona assistència mèdica en el cas de l’absència del metge en el centre.

Enviar currículum a eltossalet@sinergia.org

   Darrera modificació:

Grupo ASPY

Cerca Graduat/ada en Infermeria per dur a terme exàmens de salut i totes les tasques relacionades amb aquesta funció (espirometria, audiometria, electrocardiograma, test de visió, recollida de mostres de sang i d'orina).

Jornada completa de matí, de 7.30 a 15.00 hores, i una tarda, fins a les 18.00 hores.

Carnet de conduir i cotxe propi per desplaçar-se a les empreses clients.

Contracte indefinit.

Salari a convenir.

Enviar currículum a cvergessaquero@grupoaspy.com, indicant la referència Enfermero/a Lleida. 

   Darrera modificació:

Laboratori Echevarne

Empresa especialitzada en anàlisis clíniques, estudis clínics, anatomia patològica, veterinària i indústria cerca graduat/ada en Infermeria per a la seva delegació d'Igualada.

Experiència mínima demostrable en extraccions de sang i en tasques administratives.

Contractes estable (inicial 6 mesos projecció indefinit), jornada parcial al 94,2%, horari de dilluns a divendres de 7.30 a 14:00h + 3 dissabtes al mes de 8.00 a 13:00 h. Sou: 24.000 € bruts anuals.

Incorporació immediata.

Principals funcions i responsabilitats: Atenció personalitzada als pacients, extraccions sanguínies i tasques administratives pròpies de la delegació.

Enviar currículum a rrhh@laboratorioechevarne.com


   Darrera modificació:

In Talent Lab

Cerca Infermera Pediàtrica per a treballar en hospital de referència de la zona de Barcelona.

Experiència mínima de 2 anys en pediatria. Persona proactiva.

Contracte estable. Sou a negociar segons l'experiència aportada.

Enviar currículum a  lgaldon@intalentlab.com

   Darrera modificació:

Clínica Corachán

Cerca Graduats/ades en Infermeria per a la Unitat d'Hospitalització i la de Serveis Especials.

Jornada completa o parcial (Hospitalització torn de nit i Hospitalització torn de dia)

Jornada completa o parcial (Serveis Especials: UCI/Urgències).

Horaris:- Torn de dia. De 08:30 a 20:30 h (dilluns, dimecres i dissabte;dimarts, dihjous i divendres).

           - Torn de nit. De 20:30 a 08:30 h (dilluns, dimecres i dissabte;dimarts, dihjous i divendres).

Contracte indefinit, formació continuada adaptada al lloc de treball.

Retribució flexible (preu especial en l'assegurança mèdica, tiquest escola bressol, tiquet formació), possibilitat de plaça de pàrquing a un preu especial.

Enviar currículum a seleccionrrhh@corachan.com, indicant la referència Hospitalización. 

   Darrera modificació:

Clínica Corachán

Cerca Graduats/ades en Infermeria per a la Unitat de quiròfan.

Horari tarda (de 14:45 a 21:45 h) i un dissabte 12 hores.

Contracte indefinit, formació continuada adaptada al lloc de treball.

Retribució flexible (preu especial en l'assegurança mèdica, tiquest escola bressol, tiquet formació), possibilitat de plaça de pàrquing a un preu especial.

Enviar currículum a seleccionrrhh@corachan.com, indicant la referència Quirófano. 

   Darrera modificació:

Residència Llinars del Vallès

Cerca Graduat/ada en Infermeria per cobrir una vacant de responsable d’infermeria.

Horari de matins i caps de setmana festius (tot i que potser que es treballi algun festiu per fer seguiment dels caps de setmana).

Salari: 31000€/anuals + plus anual.

Enviar currículum a roseta@peremata.com

   Darrera modificació:

Adesma Fundació Privada

Cerca Graduat/ada o Diplomat/ada en Infermeria per cobrir places vacants en els seus centres ubicats a Lleida.

Jornada de 20 hores setmanals.

Horari a convenir.

Salari: 800-900€.

Incorporació immediata.

Desenvoluparà les funcions següents: Preparació i administració de la mediacció corresponent; realització de la valoració inicial en el moment de l’ingrés i el seguiment dels usuaris; col·laboració amb l'equip interdisciplinari del centre; vigilància i atenció a les persones usuàries; control de la higiene personal de les persones usuàries.

Enviar currículum a rrhh@adesma.cat

   Darrera modificació:

Fundació Esclerosi Múltiple

Cerca 1 Graduat/ada en Infermeria i en Fisioteràpia.

Es valorarà la formació específica en esclerosi múltiple i/o altres malalties degeneratives.

Carnet de conduir i vehicle propi. Abonament del quilometratge.

Posició temporal fins al 31 de desembre de2023 (excedència) amb possibilitat de continuar posteriorment.

Jornada de 20 hores setmanals: Infermeria, divendres de 9 a 14 hores al centre i Fisioteràpia, 15 hores a convenir de dilluns a divendres entre 9 i 17 hores, domiciliària.

Salari segons conveni.

Incorporació: gener de 2021.

Enviar currículum, carta motivacional i disponibilitat/proposta horària ATDOM a recursoshumans@fem.es.

Només contactaran amb les candidatures preseleccionades.

   Darrera modificació:

Fundació Hospital de Puigcerdà

Cerca 1 Graduat/ada en Infermeria amb experiència en unitats residencials, sociosanitàries o similars.

Es valorarà la capacitat de treball, de comunicació, de resolució de problemes i de gestió de personal; l'adaptació a noves situacions i nous reptes; l'establiment de relacions interpersonals de forma positiva i la capacitació per a la promoció del benestar de les persones ateses.

Contracte indefinit a jornada complerta 100%.

Retribució: 31.000 Euros bruts anuals.

Enviar currículum a sdiaz@fhp.cat

   Darrera modificació:

AMPANS

Fundació que treballa per la plena integració de les persones amb discapacitat intel•lectual cerca docent de l'àmbit sanitari per treballar a Manresa.

Graduat/ada en Infermeria.

Experiència mínima d’un any en l’àmbit professional de la dependència i l'atenció a les persones.

Acreditació de competència docent: Certificat de professionalitat de Formador/a Ocupacional, CAP o Formador/a de Formadors/ores o bé experiència demostrable com a docent d'un mínim de 600 hores.

Personal en règim d'autònom que pugui presentar factura.

Incorporació gener de 2022.

Carnet de conduir i cotxe propi.

Incorporació a un projecte consolidat i formació contínua a càrrec de l'empresa.

Les persones interessades us podeu inscriure a www.ampans.cat/traballa-a-ampans

   Darrera modificació:

Residència El Pati

Residència de Puigverd de Lleida cerca Graduat/ada en Fisioteràpia.

Contracte indefinit.

Horari: dilluns, dimecres i divendres de 16:30 a 19:30 hores.

Enviar currículum a  residenciaelpati@gmail.com .
   Darrera modificació:

Umivale Activa

Mútua col·laboradora de la Seguretat Social cerca Graduat/ada en Fisioteràpia per a la seva clínica de Lleida.

Realitzarà tasques d'atenció a les primeres visites, aplicació de teràpies, explicació i control d'exercicis, higiene postural, control d'assistència, consulta amb especialistes, gestió d'agenda, manteniment del gimnàs, realització de comandes i atenció telefònica.

Contracte indefinit.
 
Jornada parcial de dilluns a divendres, de 14 a 20 hores.
 
Salari anual: 17.848,05 € en 12 pagues. Pagarà el col·legi si es treballa en exclusiva.
 
Enviar currículum a aaranegas@umivaleactiva.es.
   Darrera modificació:

Residència Bellpuig

Cerca Graduat/ada en Fisioteràpia per treballar a la Residència Bellpuig i a la Residència Pla d'Urgell.

Jornada laboral: 30 hores setmanal a la Residència Bellpuig i 9 hores setmanals a la Residència Pla d'Urgell.

Horari: de 9:00 a 15:00 hores a la Residència Bellpuig de dilluns a divendres i de 16:00 a 19:00 hores dilluns, dimecres i dijous a la Residència Pla d'Urgell.

La feina consisteix en teràpia individual i grupal, PAI'S, transferències, avaluació de lesions per caiguda, avaluacions, seguiments i objectius amb els residents, tractaments individuals.

Enviar cv a alba@residenciabellpuig.cat

   Darrera modificació:

Rehavital

Cerca Graduat/ada en Fisioteràpia per treballar en una residència de gent gran a Pamplona.

Contracte indefinit, de 40 hores a la setmana.

Salari: 1.554,61 €/mes

Enviar currículum a info@rehavital.es

   Darrera modificació:

Residència La Teva Llar

Cerca Graduat/ada en Fisioteràpia per cobrir una excedència.

Jornada laboral de 28h 45 minuts Horari de treball flexible, preferentment de matí i un dissabte al mes, a convenir.
 
Salari brut: 1.200 €. 
 
Enviar currículum a residencialatevallar@gmail.com , telèfon de contacte: 973 221991.
   Darrera modificació:

Servei Lleida Global Grup SL

Cerca Graduat/ada en Fisioteràpia per treballar a la Residència de Fuliola i a la de Boldú.

Contracte del 25 de juliol al 19 d'agost.

Salari segons conveni.

Enviar cv a tsocialfuliola@serveislleida.com

   Darrera modificació:

Polyclinique Les Bleuets

Líder regional de la sanitat privada de la Champagne-Ardenne cerca Graduat/ada en Fisioteràpia per ala seva clínica situada a Les Bleuets situada a Reims.

Contracte de curt o llarg termini.

Salari segons escala.

Prima Ségur I de 206 € bruts mensuals.

Prima Ségur II de 54 € bruts.

Prima d'assiduïtat d'alta assitència de 200 € bruts anuals, 50 € per trimestre.

Enviar currículum a direction.lesbleuets@groupe-courlancy.com

   Darrera modificació:

Residencia de Personas Mayores San Agustín

Residència de gent gran de Logronyo cerca Graduat/ada en Fisioteràpia.

Es valorarà la formació específica en geriatria.

Funcions:

- Valoració de l'ingrés de nous/noves residents.

- Valoracions periòdiques anuals dels/de les residents.

- Execució dels programes de rehabilitació fisioterapèutica individual o de grup.

- Atenció a la família de l'usari/ària: transmetre informació relacionada amb l'evolució, tractament i resolució de dubtes relatius a l'àmbit d'aplicació.

Jornada completa o mitja jornada.

Salari: a partir de 1.400,00€/mes

Enviar currículum  a direccion@residenciasanagustin.es

 

   Darrera modificació:

Residència d'avis El Sagrat Cor

Residència de gent gran de Benavent de Segrià cerca 1 Graduat/ada en Fisioteràpia.

Jornada laboral de 20 hores setmanals, preferiblement de matí.

Contractació indefinida.

Salari a convenir.

Enviar currículum a residenciabenavent1@gmail.com

 

   Darrera modificació:

Balneari de Caldes de Boí

Cerca 2 Graduats/ades en Fisioteràpia.

Durada del contracte entre maig i setembre.

Allotjament i manutenció a càrrec de l'empresa.

Enviar currículum a lamolinash@gmail.com

   Darrera modificació:

Fundación Rey Ardid

Cerca Graduats/ades en Infermeria per treballar a Residencia IBERCAJA en Juslibol, Residencia de Mayores Rosales de Canal en Zaragoza, Residencia de Alfaro en La Rioja i Residencia de Mayores de Calamocha (Teruel).

Tasques a realitzar: valoració sanitària i assitencial dels residents, defnir les cures necessàries per cobrir les seves necessitats des del punt de vista multidisciplinar (sanitari-mèdic, alimentari, social,...).

Jornada completa.

Contracte de caràcter estable i incorporació inmediata.

Salari superior al del conveni.

Enviar currículum a empleo@reyardid.org  

   Darrera modificació:

Rehavital, SL

Cerca 1 Graduat/ada en Fisioteràpia per treballar en residències de la tercera edat a Navarra (Villafranca, Peralta y Miranda de Arga).

Incorporació immediata.

Amb coneixements d'ofimàtica, carnet de conduir i cotxe.

Jornada laboral de dilluns a divendres, matí i tarda. No es treballa els festius.

8 hores/dia. Salari: 1750,00 € bruts/mes (desplaçaments a part).

Enviar currículum a info@rehavital.es

   Darrera modificació:

Residència ICAD

Centre assistit de Torre-serona cerca Fisioterapeuta.

Contracte indefinit, mitja jornada, horari de tarda, de dilluns a divendres.

Enviar currículum a direccio@icad.cat

 

   Darrera modificació:

TASCA Projectes

Busca Fisioterapeuta per a un projecte de promoció de la salut amb gent gran als esplais i casals de gent gran de Lleida ciutat i rodalies per a realitzar tasques de formació i de dinamització.

Contracte fix discontinu. Jornada parcial de matins i/o tardes.

Incorporació en 15 dies

Sou segons conveni del lleure: 18,47€ bruts/hora; 24€ bruts/ hora autònoms

Valorable carnet de conduir i cotxe

Enviar currículum a annam@tasca.cat o a pilig@tasca.cat. Telèfons de contacte: 93 566 61 86 – 662 372 593

   Darrera modificació:

Rehavital, SL

Cerca 2 Graduats/ades en Fisioteràpia per treballar en residències de la tercera edat a Navarra.

Incorporació immediata.

Amb coneixements d'ofimàtica, carnet de conduir i cotxe.

Jornada laboral de dilluns a divendres, matí i tarda. No es treballa els festius.

7-8 hores/dia. Salari: 1388,34 € nets/al mes // 1341 € nets/mes.

Enviar currículum a info@rehavital.es

   Darrera modificació:

Residència Municipal Vergel d'Aguilar

Residència d'Os de Balaguer cerca 1 Graduat/ada en Fisioteràpia.

Contracte d'interinitat, mitja jornada, matins de dilluns a divendres (a definir).

Es valorarà l'experiència en el sector.

Més informació i contacte 658 945348.

Enviar curríoculum a residencia@osbalaguer.cat.

   Darrera modificació:

Fundació Esclerosi Múltiple

Cerca 1 Graduat/ada en Infermeria i en Fisioteràpia.

Es valorarà la formació específica en esclerosi múltiple i/o altres malalties degeneratives.

Carnet de conduir i vehicle propi. Abonament del quilometratge.

Posició temporal fins al 31 de desembre de2023 (excedència) amb possibilitat de continuar posteriorment.

Jornada de 20 hores setmanals: Infermeria, divendres de 9 a 14 hores al centre i Fisioteràpia, 15 hores a convenir de dilluns a divendres entre 9 i 17 hores, domiciliària.

Salari segons conveni.

Incorporació: gener de 2021.

Enviar currículum, carta motivacional i disponibilitat/proposta horària ATDOM a recursoshumans@fem.es.

Només contactaran amb les candidatures preseleccionades.

   Darrera modificació: