Responsables de pràctiques

Grau en Infermeria

Joan Blanco

joan.blanco@udl.cat
Grau en Infermeria (Igualada)

Clara Lago

clara.lago@udl.cat
 

Daniel Medel

daniel.medel@udl.cat
 

M.Mercè Valls

merce.valls@udl.cat
Grau en Fisioteràpia 

Carme Campoy 

carme.campoy@udl.cat
Doble titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioteràpia

Carme Campoy 

carme.campoy@udl.cat 
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia

Carme Campoy (Fisioteràpia)

carme.campoy@udl.cat

Joan Blanco (Infermeria)

joan.blanco@udl.cat
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia

M. Puy Rubio (NHiD)   

puy.rubio@medicina.udl.cat

Teresa Hernández (NHiD)

teresa.hernandez@tecal.udl.cat

Carme Campoy (Fisioteràpia)

carme.campoy@udl.cat