Trasllat d'expedient acadèmic

Informació general

Informació relativa al trasllat d'expedient acadèmic a la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia (Campus Lleida) de la Universitat de Lleida

Informació relativa al trasllat d'expedient acadèmic a la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia (Campus Igualada) de la Universitat de Lleida

 

Per al curs 2023-24 les places ofertes seran les següents:

- Grau en Infermeria (seu Lleida): 1

- Grau en Infermeria (seu Igualada): 1

- Grau en Fisioteràpia: 1

- Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia: 0 (*)

- Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia: 0 (*)

- Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia: 0 (*)

 

(*) De conformitat amb l'article 13 de la Normativa Acadèmica dels Graus. Curs acadèmic 2022-23, per accedir a un doble grau cal obtenir plaça a través de la preinscripció universitària.

 

Resolució per la qual es fa pública la relació de sol·licituds de trasllat d'expedient i convalidació d'estudis estrangers de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia al GRAU EN FISIOTERÀPIA.

Resolució per la qual es fa pública la relació de sol·licituds de trasllat d'expedient, convalidació d'estudis estrangers i canvi de Campus de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia al GRAU EN INFERMERIA (CAMPUS DE LLEIDA).

Resolució per la qual es fa pública la relació de sol·licituds de trasllat d'expedient, convalidacions i canvi de grup del Campus de Lleida al Campus d'Igualada, del GRAU EN INFERMERIA de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida.

Resolució per la qual es fa pública la relació de sol·licituds de trasllats d'expedient des de les dobles titulacions de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia al GRAU EN INFERMERIA (CAMPUS DE LLEIDA) o al GRAU EN FISIOTERÀPIA.

   Darrera modificació: