Terminis administratius

Terminis administratius curs acadèmic 2023-2024

 

Horari d'atenció al públic

- Matí: de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 hores.

- Tarda: dimarts de 15.30 a 17.30 hores. No es farà atenció al públic per la tarda des de l'1 de juny fins al 15 de setembre, ni en els períodes no lectius de Setmana Santa (12 d'abril inclòs)  i Nadal.

- Tancament:

- Vacances d'estiu: del 2 al 20 d'agost de 2021, ambdós inclosos.

- Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022, ambdós inclosos.

- Vacances de Setmana Santa: del 13 al 18 d'abril de 2022, ambdós inclosos.

Localització i contacte

- Adreça postal: Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Secretaria Administrativa - Espai 0.09
973 702423 i 973 702430
Carrer de Montserrat Roig, 2
25199 Lleida

- Correu electrònic: salut.secretariacentre@udl.cat

 

Des del 26 d'octubre de 2020 la Secretaria Acadèmica de Ciències de la Salut només atendrà amb cita prèvia.