Consell de l'Estudiantat

Consell de l'Estudiantat de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia (FIF)

 

Presentació del Consell de l'Estudiantat de la FIF

 

Adreça: Carrer de Montserrat Roig, 2, 25199 Lleida

Despatx: 1.05

Telèfon: 973 702277

Adreça electrònica: ce.fif@udl.cat

Web: http://www.estudiantat.udl.cat/ca/ce/CE-FIF/

Instagram: @cefif_udl

Facebook: Consell Estudiants Facultat Infermeria-Fisioteràpia  

Coordinador: Daniel Ariza