foto trasllat d'expedient2

Informació general

Informació relativa al trasllat d'expedient acadèmic a la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia (Campus Lleida) de la Universitat de Lleida

Informació relativa al trasllat d'expedient acadèmic a la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia (Campus Igualada) de la Universitat de Lleida

 

Per al curs 2024-25 les places ofertes seran les següents:

- Grau en Infermeria (seu Lleida): 1

- Grau en Infermeria (seu Igualada): 5

 

(*) De conformitat amb l'article 13 de la Normativa Acadèmica dels Graus. Curs acadèmic 2023-24, per accedir a un doble grau cal obtenir plaça a través de la preinscripció universitària.

 

   Last modification: