Serveis informàtics

Nom Càrrec Telèfon e-mail
Rodriguez Tolosa, Josep M. Responsable dels Serveis Informàtics 973 70 2947 josep.rodriguez@udl.cat
Martelo Farré, Julio   973 70 2258 julio.martelo@udl.cat
Mostany Brualla, Marc   973 70 2252 marc.mostany@udl.cat