La UdL en serveis mínims del 23 de desembre de 2023 al 5 de gener de 2024

Download Pdf

Amb la finalitat de mantenir la racionalització de la prestació de serveis per part de la Universitat i per poder fer front a la retallada del finançament públic de les universitats públiques catalanes, es considera necessari deixar els edificis en serveis mínims durant els períodes d’inactivitat docent.

En el període comprès entre el 23 de desembre de 2023 al 5 de gener de 2024 (ambdós inclosos) es deixaran únicament en funcionament aquells espais i instal·lacions absolutament imprescindibles per a la prestació dels serveis mínims, garantint l'accés restringit al personal per a la realització de les tasques encomanades.

Les biblioteques de Ciències de la Salut romandrà oberta del 2 al 4 de gener, de 9 a 21 hores i la Lletres, els dies 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre i 2, 3 i 4 de gener, de 9 a 21 hores; el 5 de gener de 9 a 15 hores. 

Bones Festes i Feliç 2024!