Equips de treball

La Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia disposa d’un equip de treball impulsor de les Guies de Bones Pràctiques, integrat per personal docent i investigador, per tal de promoure la seva implementació en els estudis de Grau.

- Coordinació del Programa a la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia:
Carmen Nuin i Judith Roca

- Cura i maneig de la ostomia
Responsables: Judith Roca i Anna Espart

- Prevenció de caigudes i disminució de lesions derivades de les caigudes
Responsables: Carmen Nuin i Olga Masot

- Cures centrades en la persona i la família
Responsables: Erica Briones i María Sanchez

- Valoració del risc i prevenció de les ulceres per pressió i Valoració i maneig de les lesions per pressió per a equips interprofessionals
Responsables: Esther Rubinat i Joan Enric Torrà