Eleccions de l’estudiantat 2022 als òrgans col·legiats de govern i representació de la Universitat de Lleida

Els propers 1 i 2 de desembre es faran eleccions per escollir els representants de l'estudiantat al Claustre, les Juntes de Facultat i els Consell de Departament.

Consulta del cens definitiu

Llocs a cobrir:

Proclamació definitiva de candidatures

Proclamació definitiva dels resultats