Els propers 21 i 22 de desembre es faran eleccions per escollir els representants del PDI i del PAS a les Juntes de Facultat i els Consell de Departament.

Consulta del cens definitiu

Proclamació provisional dels resultats

Junta de Facultat

Consell de Departament