Campus Universitari Igualada
Delegació d'Infermeria i Fisioteràpia a Igualada

Gestió Acadèmica i Econòmica del Campus

Pla de la Massa, 8 ‐ 08700 Igualada
Horari d’atenció al públic:
- Matins: de dilluns a divendres, de 9:30 a 14:00 h.
- Tardes: de dimarts, de 15:30 a 17:30 h.


- Negociat Academicodocent i de Formació No Reglada

Camón Carmona, Gemma
Cap de negociat
938 035 300, extensió 7007
igualada.academic@udl.cat

Domènech Fabregat, Anna
Auxiliar administrativa
938 035 300, extensió 7002
igualada.academic@udl.cat

 

- Negociat Econòmic i de Personal

Carbonell Pelfort, Enri
Cap de negociat
938 035 300, extensió 7006
igualada.economic@udl.cat

Alejandre Salat, Marisa
Auxiliar administrativa
938 035 300, extensió 7006
igualada.economic@udl.cat

 

Altre personal del Campus

Pla de la Massa, 8 ‐ 08700 Igualada- Administració de Campus

Artero Fernández, Pilar
Administradora del campus universitari d'Igualada-UdL
938 035 300, extensió 7009
igualada.administracio@udl.cat

- Sistemes d'Informació i Comunicació

Ferrera Martínez, Xisco
Tècnic informàtic
938 035 300, extensió 7005
sic.suport@udl.cat

Ordóñez Extremo, Óscar
Tècnic informàtic
938 035 300, extensió 7016
sic.suport@udl.cat

- Negociat de Serveis de Suport

Torres de Clascà, Marian
Cap de negociat de serveis de suport
938 035 300, extensió 7003
igualada.suport@udl.cat

Cobos López, Mireia
Auxiliar administrativa
938 035 300, extensió 7004
igualada.suport@udl.cat

- Tècnica de Suport a la Docència

Reyes Ferrera, María R.
Tècnica de suport
938 035 300, extensió 7014
maria.reyes@udl.cat

- Tècnic especialista de Suport a la Docència, Simulació

Medel Villar, Daniel
Tècnic especialista de Suport a la Docència, Simulació
682 274 266
daniel.medel@udl.cat

Domènech Sorolla, Jordina
Tècnic especialista de Suport a la Docència, Simulació
628 912 181
jordina.domenech@udl.cat

- Serveis comuns del Campus

Carbonell Pelfort, Eva
Auxiliar de serveis comuns i punt d'informació (matí)
938 035 300, extensió 7000
consergeria@udl.cat

Mas Escarp, Àlex
Auxiliar de serveis comuns i punt d'informació (tarda)
938 035 300, extensió 7000
consergeria@udl.cat

Arjona Jiménez, Isabel
Auxiliar de neteja
938 035 300, extensió 7000
consergeria@udl.cat

- Infraestructures

Solé Oller, Marcel·lí
Tècnic especialista de manteniment
938 035 300, extensió 7015
marcelli.sole@udl.cat

- Biblioteca

Cantos Puig, Carme
Ajudant de biblioteca
938 035 300, extensió 7043
bid.igualada@udl.cat

Holgado Rius, Marc
Tècnic especialista de biblioteca
938 035 300, extensió 7043
bid.igualada@udl.cat