Finalització amb èxit del curs de matèria transversal "How to present your science work in public?"

Descarregar Pdf
How to present your science
Foto de grup de l'estudiantat particpant al curs

En una iniciativa per millorar les habilitats comunicatives s'ha impartit el curs How to present your science work in public? com a matèria transversal, de forma online asincrònica, des de l'1 d'abril fins al 25 de maig.

Amb una càrrega lectiva de 3 crèdits ECTS, l'objectiu era dotar els estudiants de les tècniques i estratègies essencials per presentar de manera efectiva les seves comunicacions científiques a un públic més ampli.

Un total de 18 estudiants del Campus de la Salut, Campus d'Igualada-UdL (sessió online) i Campus Agroalimentari, Forestal i Veterinari de la Universitat de Lleida hi van participar.

El curs s'ha desenvolupat amb gran èxit, rebent una resposta molt positiva per part dels estudiants participants que van expressar la seva satisfacció amb el contingut del curs i van valorar especialment la flexibilitat que els va proporcionar el format asincrònic online, permetent-los gestionar el seu temps d'estudi de manera més adaptable a les seves necessitats personals.

El 25 de maig es va dur a terme el Congress Day en què els alumnes van tenir l'oportunitat de presentar els seus pòsters o presentacions en PowerPoint davant dels seus companys. Aquesta activitat va permetre als estudiants posar en pràctica les habilitats adquirides durant el curs i rebre retroalimentació constructiva per part dels seus companys i professors.