Nova Normativa d'utilització dels armariets ubicats als vestuaris de la Unitat Docent del Campus de Ciències de la Salut

Descarregar Pdf

A partir del curs 2022/2023 s'aplicarà la Normativa d'utilització dels armariets ubicats als vestuaris de la Unitat Docent del Campus de Ciències de la Salut.

Els centres docents del Campus de Ciències de la Salut ofereixen als seus estudiants la possibilitat de disposar d’un armariet per deixar els efectes personals durant les pràctiques clíniques. Aquests armariets estan ubicats a la Planta 1 de l’edifici Unitat Docent, a la zona destinada a vestuaris.

Sol·licitud d’armariets : Els terminis venen fixats pels períodes de pràctiques de l’alumnat del Grau de Medicina i del Grau d’Infermeria.

Retorn de les claus i buidat obligatori: atenent al període de les pràctiques hi ha dos terminis possibles: abans del 31 de juliol o abans del 31 de desembre.

Per fer-ne ús de l’armariet cal:

1r. Ingressar la fiança a través de la Seu Electrònica de la UdL.

2n. Adreçar-se i identificar-se a la Consergeria de l’Edifici Docent i Estabulari, amb una còpia del resguard o justificant de l’ingrés. Allí se l’informarà del protocol d’ús.

3r. Facilitar les dades bancàries a on voldrà que se li retorni la fiança quan arribi el moment.

Finalitzat el període de pràctiques l’alumne/a ha de retornar la clau. L’Administració comprovarà el bon estat de l’armariet i, en cas que tot estigui correcte, es procedirà a tramitar el corresponent reemborsament de la fiança. En cas que hi hagi desperfectes causats per mal ús o pèrdua de claus, la fiança respondrà dels mals produïts i la seva gestió.

Retorn de la fiança:

Administrativament hi ha dos terminis de retorn:

1) durant la primera quinzena d’octubre (pels alumnes que hagin retornat les claus abans del 31 de juliol) o

2) al febrer de cada any (pels que ho hagin fet abans del 31 de desembre).

La UdL no es fa responsable del material dipositat als armariets. La normativa de seguretat vigent prohibeix deixar material inflamable, nociu o perillós pel medi ambient o les persones dintre dels armariets.

Per qualsevol incidència relacionada amb l’ús dels armariets us heu de posar en contacte amb la Consergeria de l’Edifici Docent i Estabulari (tel. 973 70 22 00).