Servei de copisteria i reprografia

Copisteria Universitària Armengol
Montserrat Roig, 2
25198 Lleida
c/e: armengol.medicina@gmail.com
Telèfon: 973 702289
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.