La Comissió d'Estudis de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia exerceix les competències delegades de la Junta de Facultat en temes de docència (articles 10, 11, 12 i 13 del Reglament de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia).