La Comissió d'Estudis de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia exerceix les competències delegades de la Junta de Facultat en temes de docència (articles 10, 11, 12 i 13 del Reglament de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia).

És l'òrgan encarregat d'autoritzar els projectes que impliquen estudiantat de la Facultat.

El professorat interessat en sol·licitar autorització haurà de fer arribar a la Secretaria del Deganat (fif.secretariadeganat@udl.cat) la sol·licitud.

Per a més informació podeu consultar la Guia per a l’autorització de projectes d’innovació o millora docent.